דחיית התנגדות להקלה של ניוד זכויות לשימוש חורג לגן ילדים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 05/ 376/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית התנגדות להקלה של ניוד זכויות לשימוש חורג לגן ילדים
מספר: שה/ 05/ 376/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםטופז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4124חלק243
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200507917/08/2005