דחיית התנגדות להקלות במס' קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים לו/ 05/ 332/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית התנגדות להקלות במס' קומות
מספר: לו/ 05/ 332/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרשעלביםנוף איילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5777חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200507403/08/2005