דחיית התנגדות להקלות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 05/ 521/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית התנגדות להקלות
מספר: רח/ 05/ 521/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותגורדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק115, 255
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200600309/01/2006