דחיית התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5191

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש.
מספר: תא/ 02/ 5191
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6972חלק117
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200204024/06/2002