דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג לבית קפה.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5168

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג לבית קפה.
מספר: תא/ 02/ 5168
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג לבית קפה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200204822/07/2002