דחיית התנגדות למתן תוקף לתכנית תא/ מק/ 3405

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 03/ 5485

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית התנגדות למתן תוקף לתכנית תא/ מק/ 3405
מספר: תא/ 03/ 5485
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדות למתן תוקף לתכנית תא/ מק/ 3405

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובני דן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6212חלק383
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308608/12/2003