דחיית התנגדות לסככת רכב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 05/ 315/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית התנגדות לסככת רכב
מספר: רח/ 05/ 315/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותספיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200507114/07/2005