דחיית התנגדות לפרגולה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 05/ 537/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית התנגדות לפרגולה
מספר: שה/ 05/ 537/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםהזוהר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6854חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200600411/01/2006