דחיית התנגדות לשחזור גדר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים קא/ 03/ 5500

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות לשחזור גדר
מספר: קא/ 03/ 5500
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדות לשחזור גדר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונושד קרן קימת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6494חלק164
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200308224/11/2003