דחיית התנגדות לשימוש חורג בקרקע חקלאית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 05/ 409/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית התנגדות לשימוש חורג בקרקע חקלאית
מספר: רח/ 05/ 409/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200510116/11/2005