דחיית התנגדות לשימוש חורג משטח חקלאי למועדון ארועים "מטרוק"

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 06/ 388/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות לשימוש חורג משטח חקלאי למועדון ארועים "מטרוק"
מספר: רח/ 06/ 388/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3695חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200803502/04/2008