דחיית התנגדות לתוכנית רח/מק/165/ 4/ ב/ 2

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 07/ 001/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית התנגדות לתוכנית רח/מק/165/ 4/ ב/ 2
מספר: רח/ 07/ 001/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותעקיבא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3656חלק82, 88, 94, 391
3679חלק1-2, 14, 47-48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200701804/07/2007