דחיית התנגדות לתוספת בניה בשתי דירות בבניין מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 07/ 172/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות לתוספת בניה בשתי דירות בבניין מגורים
מספר: שה/ 07/ 172/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםשד עמק איילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6851חלק85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200704005/09/2007