דחיית התנגדות לתוספת בניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רה/ 06/ 430/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות לתוספת בניה
מספר: רה/ 06/ 430/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראש העיןראש העיןראש העיןאילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200701120/06/2007