דחיית התנגדות לתוספת קומות ושינוי בקווי בניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים פת/ 07/ 039/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות לתוספת קומות ושינוי בקווי בניין
מספר: פת/ 07/ 039/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהראב אחים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6381חלק234
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200701120/06/2007