דחיית התנגדות לתוספת 2 קומות לבניין קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 02/ 324/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיית התנגדות לתוספת 2 קומות לבניין קיים
מספר: רח/ 02/ 324/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית התנגדות לתוספת 2 קומות לבניין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותבארי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3648חלק208
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז230308/01/2003