דחיית התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 04/ 625/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה
מספר: רח/ 04/ 625/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותביל"ו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3701חלק
3703חלק
3704חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ מק/ 2010/ 20/ 1איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעליםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200701427/06/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200504604/05/2005