דחיית התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 04/ 993/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה
מספר: רח/ 04/ 993/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3658חלק125, 152
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200501613/11/2006