דחיית התנגדות לתכנית בסמכות מקומית

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה שר/ 04/ 773/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית התנגדות לתכנית בסמכות מקומית
מספר: שר/ 04/ 773/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק
2634חלק
2662חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 255/ 1שינוי תכנית מפורטת ואיחוד וחלוקה לפי סימן ז' לפרק ג'.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200410129/11/2004