דחיית התנגדות לתכנית המוסיפה יח"ד, קומות, אחוזי בנייה ושינוי

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 03/ 015/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית התנגדות לתכנית המוסיפה יח"ד, קומות, אחוזי בנייה ושינוי
מספר: רח/ 03/ 015/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותמזרחי דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3701חלק484
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ מק/ 1250/ 67הגדלת מס' יח"ד והגדלת מס' הקומות.ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז232312/03/2003