דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומות ואחוזי בנייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 03/ 055/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומות ואחוזי בנייה
מספר: רח/ 03/ 055/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותעזרא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3704חלק440
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ מק/ 550/ ד/ 4/ אהגדלת מס' יח"ד ומס' הקומותערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז234303/06/2003