דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומות ושטחי בנייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 04/ 468/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומות ושטחי בנייה
מספר: רח/ 04/ 468/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותחנקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3647חלק118
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200405907/07/2004