דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק (אי-מתן החלטה)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שר/ 03/ 185/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק (אי-מתן החלטה)
מספר: שר/ 03/ 185/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4593חלק151, 6, 36, 38
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200400105/01/2004