דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 04/ 56-58/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מספר: רח/ 04/ 56-58/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאוסישקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3701חלק233-234
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200410129/11/2004