דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים פת/ 04/ 782-775/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מספר: פת/ 04/ 782-775/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהברנדייס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6355חלק315
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200501709/02/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200410129/11/2004