דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק התכנון והבנייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 338/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק התכנון והבנייה
מספר: 08/ 338/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותדולב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3778חלק1-2, 5, 13-14, 27-30, 33, 43
3779חלק125
4730חלק20, 36, 38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200820330/04/2009