דחיית תביעת פיצויים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 279/ 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: דחיית תביעת פיצויים
מספר: 279/ 06/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12209חלק71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/01/2011