דחיית תביעת פיצויים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 904/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: דחיית תביעת פיצויים
מספר: 904/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית תביעת הפיצויים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרנס עמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18783חלק17, 33, 37, 41-42, 46