דחיית תכנית להקמת תחנת תדלוק

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה שר/ 02/ 320/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית תכנית להקמת תחנת תדלוק
מספר: שר/ 02/ 320/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3663חלק21
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז230413/01/2003