דחיית תכנית לשינויים בקווי בניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה טר/ 07/ 197/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית תכנית לשינויים בקווי בניין
מספר: טר/ 07/ 197/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7766חלק62
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200704815/10/2007