דחיית תכנית מפורטת להקטנת שטח מגרש מינימלי והרחבת דרך קיימת ומאושרת

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 081/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: דחיית תכנית מפורטת להקטנת שטח מגרש מינימלי והרחבת דרך קיימת ומאושרת
מספר: 081/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת להקטנת שטח מגרש מינימלי והרחבת דרך קיימת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק4, 10-11
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200702305/06/2007