דחיעית התנגדות לשימוש חורג לחדר כושר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 07/ 081/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחיעית התנגדות לשימוש חורג לחדר כושר
מספר: אל/ 07/ 081/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדשמעון הצדיק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5756חלק59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200704610/10/2007