דחית התנגדות לבקשה להקמת 3 יח"ד שחלקן מחוברות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 05/ 258/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דחית התנגדות לבקשה להקמת 3 יח"ד שחלקן מחוברות
מספר: 05/ 258/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11290חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200504603/11/2005