דיון עפ"י רשות לערור על החלטת ועדת ערר

ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזית ערר/ רצ/ מק/ 1/ 9/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על דחיית התנגדות (לפני תיקון 43)
שם: דיון עפ"י רשות לערור על החלטת ועדת ערר
מספר: ערר/ רצ/ מק/ 1/ 9/ 51
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת של 2.3 יחידות דיור מ- 8.7 ל- 11 יח"ד.
ב. קביעת הוראות בניה ותוספת הקלה % 6 לתכנון, % 5 למעלית,
% 5 לשתי קומות נוספות.
ג. קביעת קווי בנין כמפורט בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןויצמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3928חלק74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200801822/06/2008