דיון עקרוני

נושא מועצה ארצית/ ולנתע

זיהוי ומאפיינים
סוג: מרחבי תכנון
שם: דיון עקרוני
מספר: מועצה ארצית/ ולנתע
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42711/05/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37725/11/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400927/09/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200400301/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23715/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44801/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23418/05/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200400617/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44502/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44403/02/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44202/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44102/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43601/04/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43307/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים20017/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43203/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42903/09/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19023/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42702/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים18230/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42305/03/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42101/01/2002