דיור מוגן + תחנת דלק.

תוכנית בר/ 245

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דיור מוגן + תחנת דלק.
מספר: בר/ 245
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד קרקע חקלאית לבניה.
ב.קביעת איזורי בניה לשימושים:
1.איזור בניה למוסד לדיור מוגן.
2.איזור בניה למתן שירותים למוסד לדיור מוגן.
3.אזור בניה לשרותי דרך ותחנת דלק.
4.קביעת שטחי ש.צ.פ.
5.קביעת שטחי ש.פ.פ.
6.קביעת שטח לדרכים.
7.קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר
מדרום לכביש הכניסה הצפוני לגבעת ברנר וממזרח
לקיבוץ גבעת ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק17, 32-33
3798חלק74-79, 91-92, 94-97, 99-100, 121120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2005
קבלת תכנית23/03/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200500414/02/2005