דיור מוגן - קיבוץ ניצנים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 26/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דיור מוגן - קיבוץ ניצנים
מספר: 6/ 02/ 234/ 26/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם דיור מוגן
בהיקף של 320 יח''ד ע''י קביעת זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנצנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2787חלק3, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 152/ 3תכנית מפורטת של הקיבוץשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 59. שנה עברית: התשעא .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט13/07/2010
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה12/07/2010
החלטה בדיון בוולק"ח05/05/2008
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2002תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2149.
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2001
קבלת תכנית23/03/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית