דיור מיוחד בשכונת ברנע

תוכנית 4/ 03/ 104/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דיור מיוחד בשכונת ברנע
מספר: 4/ 03/ 104/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת פרוייקט דיור מוגן.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד ממגורים א' לדיור מיוחד.
ב. הגדלת זכויות בניה מ- 697 מ''ר ל- 1500 מ''ר ושינוי קוי בניין.
ג. תוספת קומה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1937חלק134
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 03/ 104/ 12תיקון לתקנון תכנית מפורטת ברנע - אשקלוןשינוי
תוכנית4/ 03/ 104/ 20שינוי בתקנון לתכנית מפורטת - שכונת ברנע, אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/10/2010
קבלת תכנית27/06/2010