דיר כבשים ואורווה ליד רמת דוד

בקשה ועדה מקומית 17416/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: דיר כבשים ואורווה ליד רמת דוד
מספר: 17416/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיר כבשים ואורווה בשטח של 1147.5 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלרמת דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17416חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700107/02/2007