דיר עגלים לבשר,מתקן מצבור זבל, חניה מקורה לרכבים חקלאים

בקשה ועדה מקומית 4/ 17182

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: דיר עגלים לבשר,מתקן מצבור זבל, חניה מקורה לרכבים חקלאים
מספר: 4/ 17182
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. דיר עגלים לבשרץ
2. מתקן מצבור זבל.
3. חניה מקור לרכבים חקלאים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17182חלק4