דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 212/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי
מספר: 212/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18575חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800402/01/2008