דיר צאן לבשר +מחסן חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 250/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דיר צאן לבשר +מחסן חקלאי
מספר: 250/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיר צאן לבשר+מחסן חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18590חלק94
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006307/12/2010