דיר צאן לבשר בלבד + מתבן + מחסן חקלאי + גדר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 011/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דיר צאן לבשר בלבד + מתבן + מחסן חקלאי + גדר
מספר: 011/ 02
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12200חלק20