דיר צאן לבשר בשטח של 754 מ"ר +מתבן בשטח של 247 מ"ר +מחסן חקלאי בשטח של 30 מ"ר

בקשה ועדה מקומית טמרה2009 / 0141

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: דיר צאן לבשר בשטח של 754 מ"ר +מתבן בשטח של 247 מ"ר +מחסן חקלאי בשטח של 30 מ"ר
מספר: טמרה2009 / 0141
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיר צאן לבשר בשטח של 754 מ"ר + מתבן בשטח של 247 מ"ר + מחסן חקלאי בשטח של 30 מ"ר - סה"כ שטח הבנייה 1031 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18569חלק86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000213/05/2010