דיר צאן לגידול כבשים לבשר ומחסן חקלאי וגדר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 138/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: דיר צאן לגידול כבשים לבשר ומחסן חקלאי וגדר
מספר: 138/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דיר צאן לגידול כבשים לבשר ומחסן חקלאי וגדר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18549חלק48
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016726/06/2012