דירות גן במגורים ב' מיוחד+ג+ג מיוחד

תוכנית כס/ מק/ 1/ 1/ דג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דירות גן במגורים ב' מיוחד+ג+ג מיוחד
מספר: כס/ מק/ 1/ 1/ דג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קריטריונים והוראות בניה לדירות גן באזורי המגורים ב',מיוחד,ג' מיוחד בתחומי העיר כפר סבא.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
כפר סבא, אזורי מגורים ב' מיוחד, ג' ו-ג' מיוחד.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1997תאריך פרסום: 12/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4477. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות12/09/1996תאריך פרסום: 12/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4443. שנה עברית: התשנו .