דירות נופש צאלים

תוכנית 2/ 03/ 136/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דירות נופש צאלים
מספר: 2/ 03/ 136/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים מיוחד ע"י:
תוספת לרשימת השימושים העיקריים והמשניים המותרים
בקומת קרקע, וזאת ללא שינוי בקונטור הבניין הקיים
ובמספר יחידות הדיור המותר (סה"כ 100 יח"ד).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מערב 1 - מגרש 17

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/1993תאריך פרסום: 23/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4146. עמוד: 30. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 02/09/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/1993
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1993תאריך פרסום: 29/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4106. עמוד: 2464. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1993.
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1992
קבלת תכנית14/12/1992
החלטה בדיון בהתנגדויות14/12/1992