דליה ומנחם נחמיאס, שימוש חורג מחקלאי למסחר

בקשה ועדה מקומית 139/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: דליה ומנחם נחמיאס, שימוש חורג מחקלאי למסחר
מספר: 139/ 28/ 13
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר ביאליקמיכאל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2006