דמיידה (דבוקה מזרחית), מתאר 1

תוכנית ג/ 11274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דמיידה (דבוקה מזרחית), מתאר 1
מספר: ג/ 11274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים, לשטחים למגורים ,
דרכים, שבילים ומבנה ציבור .
ב. קביעת התנאים למתן היתר למבנים קיימים.
ג. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגב
צפוןגבעות אלונים

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
דמיידה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17556חלק15-166, 12-14, 36
17557חלק131
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2000
קבלת תכנית28/04/1999