דרך ארצית מס' 375.

תוכנית מי/ 674

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך ארצית מס' 375.
מספר: מי/ 674
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שיפור תוואי הכביש ע"י ביטול דרך קיימת והתווית
דרך חדשה מוצעת.
ב.שינוי יעוד חלק מאזור חקלאי לדרך מוצעת.
ג.שינוי יעוד דרך קיימת לאזור חקלאי א' ולמבני משק
לפי תכנית מס' מי / 684 לקיבוץ נתיב הל"ה;
כל ההוראות המתייחסות לגבי שטח זה יפורטו
בתכנית הנ"ל (מי / 684) ללא תלות באישור הדרך
המוצעת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאדרת

תיאור המיקום:
ישוב: אדרת
דרך ארצית מס' 375 בקטע שבין צומת עדולם (אדרת) לבין
צומת הכניסה לקיבוץ נתיב הל"ה.
בין קואורדינטות אורך 148750-148300
רוחב 121350-121250

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34282כל הגוש
34283כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/1993תאריך פרסום: 06/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4107. עמוד: 2477. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1993
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/1993
פרסום להפקדה ברשומות21/01/1993תאריך פרסום: 21/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4078. עמוד: 1328. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/1992
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/11/1992
קבלת תכנית17/11/1992
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו17/11/1992
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה17/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה14/03/1989